English (UK)Vietnamese (VN)

chat gscvn facebook icon YouTube icon sitemap gscvn 

HỢP TÁC VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA BẰNG ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM - THÁI LAN

Ngày 25/3/2015, tại Hà Nội đã diễn Hội thảo về Kinh nghiệm của Khu vực tư nhân trong kinh doanh vận tải hàng hóa Thái Lan và Việt Nam nhằm tăng cường năng lực vận tải hàng hóa bằng đường bộ chuẩn bị cho việc thực hiện AEC và hợp tác GMS. Sau Hội thảo là cuộc trao đổi giữa quan chức của Cục đường bộ Thái Lan và các cơ quan liên quan của Việt Nam. Trước đó, ngày 20/3/2015, Đoàn Văn phòng Hội đồng Kinh tế - Xã hội Thái Lan, trong đó có nhiều doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics, đã làm việc với Bộ Giao thông vận tải để tìm hiểu khả năng hợp tác về dịch vụ logistics với Việt Nam.

logistics vietnam thailand

HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO VIỆT NAM-HÀN QUỐC

Ngày 5/5/2015, Lễ ký chính thức Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc (VKFTA) đã diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam.

            Sau hơn 2 năm đàm phán với 8 vòng đàm phán chính thức và 8 vòng đàm phán cấp Trưởng đoàn, đàm phán giữa kỳ, hai Bên đã thống nhất toàn bộ nội dung Hiệp định VKFTA mang tính toàn diện, mức độ cam kết cao và đảm bảo cân bằng lợi ích.

vietnam han quoc

HIỆP ĐỊNH FTA VIỆT NAM-LIÊN MINH KINH TẾ Á-ÂU

Ngày 29-5/2015, Hiệp định FTA Việt Nam-Liên minh Kinh tế Á – Âu  đã được ký kết. Các nước thành viên Liên minh Kinh tế Á-Âu bao gồm 5 nước: Nga, Belarus, Kazakhstan, Armenia, Kyrgyzstan.  
 Hiệp định bao gồm các Chương chính về Thương mại hàng hóa, Quy tắc xuất xứ, Phòng vệ thương mại, Thương mại dịch vụ (trong đó có dịch vụ logistics), Đầu tư, Sở hữu trí tuệ, Các biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật (SPS), Quy tắc xuất xứ, Thuận lợi hóa hải quan, Phòng vệ thương mại, Hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT), Công nghệ điện tử trong thương mại, Cạnh tranh, Pháp lý và thể chế.

fta

GIỚI THIỆU GÓI CAM KẾT SỐ 9 VỀ DỊCH VỤ LOGISTICS CỦA VIỆT NAM TRONG ASEAN

Từ 1995 đến nay (tháng 3/2015), Việt Nam đã tham gia và ký kết 9 gói cam kết về dịch vụ (khoảng trên 100 phân ngành các loại dịch vụ) trong khuôn khổ Hiệp định khung về Thương mại dịch vụ ASEAN (AFAS), trong đó có các phân ngành về dịch vụ logistics. Hiện nay, Việt Nam đang chuẩn bị bản chào cho Gói cam kết số 10 (128 phân ngành) với mức độ mở cửa thị trường dịch vụ sâu rộng hơn nhằm tiến tới AEC vào cuối 2015. Trong Gói cam kết số 10 sắp tới tập trung chủ yếu là thay đổi về Hiện diên thương mại (Commercial presence) để bên nước ngoài có vốn góp lên bằng 70% vốn góp trong liên doanh ở các phân ngành dịch vụ.

dich vu logistics gscvn