English (UK)Vietnamese (VN)

chat gscvn facebook icon YouTube icon sitemap gscvn 

CẢI THIỆN DỊCH VỤ LOGISTICS

Dưới giác độ kinh doanh, hoạt động logistics của một doanh nghiệp sản xuất là nhằm phát huy tối đa khả năng của hàng hóa và nhân viên nhằm chiến thắng các đối thủ khác trên thị trường.

dich vu logistics

    1- Ba điểm mấu chốt của logistics là (1) Khách hàng là thượng đế, (2) Tối ưu hóa tổng thể và (3) Chi phí chu kỳ sống. Đó là những điểm mấu chốt để cải thiện dịch vụ logistics của một doanh nghiệp sản xuất.

    Tối ưu hóa tổng thể là việc cải tiến từ số 0 để mang lại tối ưu cho toàn bộ quá trình (khai thác, thu mua, sản xuất, vận tải, bán hàng) chứ không phải là biện pháp sử dụng các phương án đối phó chồng chéo lên nhau khi phát hiện vấn để để cải thiện tình trạng logistics hiện hữu.

    Chi phí chu kỳ sống bao gồm chi phí vận tải sản phầm, chi phí kinh doanh, chi phí bảo dưỡng, chi phí kỹ thuật, chi phí kho, chi phí hủy hàng hóa hư hỏng, chi phí môi trường, chi phí đào tạo... 95% chi phí chu kỳ sống được quyết định ngay tại thời điểm phát triển.

    2- Chi phí logistics của doanh nghiệp là chi phí phát sinh trực tiếp, gián tiếp trong quá trình thu mua, chế tạo, bán hàng, khách hàng kể từ khi nhận được đơn hàng của khách hàng tới khi xuất hàng nhằm thực hiện việc cung cấp hàng hóa. Chi phí Logistics trực tiếp bao gồm: bảo quản, đóng gói, vận chuyển, dỡ hàng và gia công phân phối. Chi phí logistics gian tiếp bao gồm xử lý thông tin và quản lý logistics.

    3- Cắt giảm chi phí nhằm nâng cao lợi nhuận tập trung vào 3 mục: -Cắt giảm thời gian làm việc (phí nhân lực).- Cắt giảm không gian, diện tích sử dung. - Cắt giảm chi phí logistics ngoài chi phí nhân công. Một ví dụ của Nhật Bản: Việc cắt giảm 800 triệu Yên chi phí logistics tương dương với việc doanh thu tăng thêm 40 tỷ Yên.

    4- Cắt giảm chi phí logistics thông qua nâng cao hiệu quả không gian bao gồm việc Hiệu suất chất hàng lên xe tải; Hiệu suất bảo quản hàng hóa; và Cải thiện đóng gói. Hiệu suất thực của xe bao gồm lượng hàng thực xếp lên xe, thời gian chạy có hàng và tổng thời gian sử dụng xe. Việc cải thiện bao gồm: giảm số chuyến, thông nhất lại tuyến đường và dùng cỡ xe phù hợp. Giảm thời gian xe chờ đợi khi lấy hàng và dỡ hàng, giảm lượng tiêu thụ nhiên liệu. Đây là những vấn đề quan tâm để cắt giảm chi phí logistics trong vận chuyển.

    5- Cắt giảm chi phí logistics thông qua biện pháp giáo dục: Giáo dục cho nhân viên về chất lượng của logistics khi họ không hiểu rõ giá trị chất lượng mà logistics yêu cầu, đề ra quy trình làm việc và hướng dẫn việc thực hiện quy trình đó.

    6- Vấn đề an toàn: Xác định tai nạn do con người gây ra, làm hỏng, làm bẩn hàng hóa, thiết bị và tai nạn giao thông để có giải pháp cụ thể như trang phục lao động, kiến thức thao tác, giáo dục lái xe an toàn.   

Nguồn: Theo tài liệu của Khóa tập huấn nghiệp vụ về thực tiễn cải thiện dịch vụ logistics Do Viện Hệ thống Logistics Nhật Bản tổ chức tại Hà Nội ngày 27-30/1/2015.