English (UK)Vietnamese (VN)

chat gscvn facebook icon YouTube icon sitemap gscvn 

DỊCH VỤ CỐT LÕI

Cung cấp các giải pháp vận chuyển hàng hóa trong nước và quốc tế bằng đường hàng không, đường hàng biển và vận tải đa phương thức kết hợp; chuyển phát nhanh quốc tế sao cho đem lại hiệu quả kinh tế lớn nhất cho các đối tác và khách hàng của mình. Tư vấn miễn phí về các nghiệp vụ xuất nhập khẩu, giao nhận, vận chuyển, thanh toán qua ngân hàng, phân tích thị trường nội địa và quốc tế…

  • Đại lý thủ tục hải quan trong nước và quốc tế: Với mạng lưới đại lý rộng khắp, GSC có thể thực hiện dịch vụ giao nhận, hải quan ở Việt Nam và trên 300 quốc gia trên thế giới.
  • Dịch vụ kho bãi; đóng gói hàng hóa; khai thác, xếp dỡ con-tơ-nơ
  • Cấp giấy phép các loại cho hàng hóa xuất, nhập khẩu
  • Tư vấn, đào tạo các nghiệp vụ giao nhận, vận chuyển và xuất nhập khẩu: GSC mở các khóa đào tạo định kỳ hoặc theo yêu cầu về các nghiệp vụ giao nhận, vận chuyển và xuất nhập khẩu cho sinh viên Đại học năm 3, năm 4 và sau Đại học. GSC còn là môi trường để học viên có điều kiện tiếp xúc thực tế qua các nghiệp vụ này.
  • Kết nối và tư vấn thương mại: Tư vấn miễn phí về các nghiệp vụ xuất nhập khẩu, giao nhận, vận chuyển, thanh toán qua ngân hàng, phân tích thị trường nội địa và quốc tế…

 gsc core services