English (UK)Vietnamese (VN)

chat gscvn facebook icon YouTube icon sitemap gscvn 

CÁCH TÍNH CHI PHÍ LOGISTICS

Báo cáo "Hỗ trợ Bộ Giao thông vận tải phát triển Vận tải đa phương thức"của tư vấn Ngân hàng thế giới (ALG), tháng 3/2014, đã đưa ra kết luận: " Chi phí logistics quốc gia của Việt Nam tương ứng với tất cả các ngành sản xuất giá trị gia tăng của quốc gia là 413.141 tỷ đồng. Con số này đại diện 20,9% tổng sản phẩm xã hội (GDP) (1,980,914 tỷ đồng năm 2014)... " Sự thật là 20,9% là mức chi phí cao nếu so sánh với Mỹ, Nhật Bản hoặc các nước Tây Âu. Nếu so sánh với các nước khác có cùng mức GDP như Việt Nam thì thực tế này không phải là kết quả tồi".

chi phi logistics

Trích giới thiệu Luật Hải Quan và Nghị định có hiệu lực 2015

Điều 5. Người khai hải quan

Người khai hải quan gồm:

nguoi khai hai quan

1. Chủ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Trường hợp chủ hàng hóa là thương nhân nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam thì phải thực hiện thủ tục hải quan thông qua đại lý làm thủ tục hải quan.

2. Chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh hoặc người được chủ phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh ủy quyền.

3. Người được chủ hàng hóa ủy quyền trong trường hợp hàng hóa là quà biếu, quà tặng của cá nhân; hành lý gửi trước, gửi sau chuyến đi của người xuất cảnh, nhập cảnh.