English (UK)Vietnamese (VN)

chat gscvn facebook icon YouTube icon sitemap gscvn 

CÁCH TÍNH TRỌNG LƯỢNG TÍNH CƯỚC

Có 2 cách để xác định trọng lượng tính cước cho hàng hoá như sau:

  - Cách 1: Tính theo trọng lượng thực tế (ĐVT: Kg)

   Với cách tính này, hàng hoá sẽ được cân để xác định trọng lượng thực tế.

 - Cách 2: Tính theo trọng lượng quy đổi (ĐVT: Kg)

 air freight

Với cách tính này, hàng hoá sẽ được xác định trọng lượng tính cước dựa trên việc quy đổi từ kích thước các chiều của hàng hoá đó. Công  thức quy đổi cụ thể như sau:

           Số kiện x Chiều dài x Chiều rộng x Chiều cao (cm) / 6000

Hoặc: Số kiện x Chiều dài x Chiều rộng x Chiều cao (m) * 167

Hoặc: Số kiện x Chiều dài x Chiều rộng x Chiều cao (inches) / 366

Trong 02 (hai) cách tính trọng lượng trên, trọng lượng nào lớn hơn sẽ được áp dụng để tính cước. Đây là cách tính theo quy định chung của ngành vận tải/ chuyển phát trên toàn thế giới và Việt Nam cũng không phải là ngoại lệ. Cơ sở của cách tính này được giải thích trên thực tế là khoang chuyên chở hàng hóa của các phương tiện vận tải là có giới hạn. Trong cùng một không gian hữu hạn đó, việc chuyển phát các hàng hóa có trọng lượng thể tích lớn hơn (trọng lượng quy đổi lớn hơn trọng lượng thực) sẽ lấy đi cơ hội để chuyển phát nhiều hơn các hàng hóa có trọng lượng thể tích nhỏ hơn trọng lượng thực.