English (UK)Vietnamese (VN)

chat gscvn facebook icon YouTube icon sitemap gscvn 

Phân loại Container

phan loai container
Các loại container đường biển được chia thành hai nhóm chính: theo tiêu chuẩn và không theo tiêu chuẩn ISO. Loại không theo tiêu chuẩn có thể tương tự container ISO về hình dáng kích thước, nhưng không được sử dụng rộng rãi và nhất quán do không được tiêu chuẩn hóa. 

Ở đây, bài viết này chỉ xem xét các loại container theo tiêu chuẩn ISO (ISO container). Theo tiêu chuẩn ISO 6346 (1995), container đường biển bao gồm 7 loại chính. Loại container được thể hiện qua Ký mã hiệu trên vỏ container.

Ký mã hiệu Container

Container banner

Trên container có rất nhiều loại ký, mã hiệu thể hiện những ý nghĩa khác nhau. Tiêu chuẩn hiện hành quy định đối với các ký mã hiệu container là ISO 6346:1995, theo đó, các nhãn hiệu này chia thành những loại chính sau:

  • Hệ thống nhận biết (identification system)
  • Mã kích thước và mã loại (size and type codes)
  • Các ký hiệu khai thác (operational markings)

HANOI HEAD-QUARTER

location1Vitranco Building, 6th Floor, 1A-A1 Thai Thinh Str., Dong Da Dist., Hanoi City, Vietnam.
tel +84-4-3513 5407 (4 lines)
fax ico +84-4-4514 5410
mail1 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

dr blue Sara Yen
mobile+84 904 147 537

HAIPHONG BRANCH

location18th Floor, 7B Tran Hung Dao Str., Hong Bang Dist., Haiphong City, Vietnam.
tel +84-3-1351 5585
fax ico +84-3-1351 5586
mail1 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

dr blueCindy Giang
mobile+84 936 962 466

HOCHIMINH BRANCH

location13rd Floor, 143-145 Phan Xich Long Str., Ward 7, Phu Nhuan Dist., Hochiminh City, Vietnam.
tel+84-8-3517 8410 (4 lines)
fax ico+84-8-3517 8411
mail1 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

dr blue Doris Dung
mobile+84 903 882 010