English (UK)Vietnamese (VN)

chat gscvn facebook icon YouTube icon sitemap gscvn 

Giá trị cốt lõi

Các giá trị cốt lõi chính là nền tảng và nguyên tắc cho những chính sách, hành động và ứng xử của chúng tôi đối với Khách hàng, Đối tác, Nhân viên và Xã hội.

- Tôn trọng: GSC đặt sự tôn trọng những mối quan hệ nội tại cũng như bên ngoài của mình lên hàng đầu, bao gồm Đồng nghiệp trong GSC, GSC với Khách hàng và GSC với Đối tác.

- Thịnh vượng: Công ty GSC luôn hướng tới sự An cư – Lạc nghiệp cho từng cán bộ công nhân viên của mình, đặt mục tiêu đem lại niềm tin và hạnh phúc cho gia đình của cán bộ công nhân viên.

- Minh bạch: Các chính sách, chế độ và chế tài của GSC đều được xây dựng dựa trên nền tảng minh bạch, công khai, rõ ràng và công bằng.

- Tuân thủ: Công ty GSC luôn tuân thủ luật pháp của Nhà nước Việt Nam, cũng như hoạt động dựa trên những quy trình – quy chế đã định của mình.

Core values gscvn

VĂN PHÒNG CHÍNH-HÀ NỘI

location1Tòa nhà Vitranco, tầng 6, 1A-A1 phố Thái Thịnh., quận Đống Đa., thành phố Hà Nội, Việt Nam.
tel +84-4-3513 5407 (4 line)
fax ico +84-4-4514 5410
mail1 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

dr blue Sara Yen
mobile+84 904 147 537

CHI NHÁNH HẢI PHÒNG

location1Tầng 8, 7B phố Trần Hưng Đạo., quận Hồng Bàng., thành phố Hải Phòng, Việt Nam.
tel +84-3-1351 5585
fax ico +84-3-1351 5586
mail1 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

dr blueCindy Giang
mobile+84 936 962 466

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

location1Tầng 3, 143-145 đường Phan Xích Long., Quận 7, phường Phú Nhuận., thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
tel+84-8-3517 8410 (4 line)
fax ico+84-8-3517 8411
mail1 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

dr blue Doris Dung
mobile+84 903 882 010